O mnie

MIECZNIK

Od 15 lat miecznik - łac. ensifer - producent replik średniowiecznej broni białej.

ZAŁOGA

Proffesional blade grinder and sword cutler.

SZERMIERZ

Założyciel (2002) i instruktor długiego miecza w Fechtschule Gdańsk. Wielokrotny zwycięzca turniejów DESW.