MIECZNIK

Jan ChodkiewiczMIECZNIK Z GDAŃSKA

Omnis enim artifex intendit producere opus pulcrum et utile et stabile

Święty Bonawentura

ENSIFER

Od 15 lat miecznik - łac. ensifer producent replik średniowiecznej broni białej.

Absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Gdańskim (2005). Uczeń gdańskiego Mistrza kowalskiego Remigiusza Bystrka, który z kolei kształcił się u znanego gdańskiego kowala Franciszka Zulewskiego oraz Christoph’a Friedricha ze Szwajcarii. Kowal wyrobów artystycznych – dyplom Czeladniczy – 2009, dyplom Mistrzowski 2013.

Dokument cechu mieczników krakowskich z r. 1777 wymienia, iż mają robić: miecze, koncerze, multany, szable polskie, pałasze husarskie (prawie proste), kordelasy polskie (myśliwskie), obuchy, karabele, jendyczki, czeczugi, i te osadzać i oprawiać. Szablę wielką używaną do boju i noszoną przez ludzi wojennych, nazywano szablą czarną, kordem, pałaszem; fabrykę szabel zwano szabelnią; rzemieślnika, który je wyrabiał płatnerzem (ob. Płatnerz) lub miecznikiem. Najsłynniejsze szable polskie były Staszówki wyrabiane w Staszowie sandomierskim, Augustówki, Batorówki, Zygmuntówki (od cyfr lub portretów Batorego, Zygmunta III lub Augustów Sasów)

Zygmunt Gloger

Edukacja:

Pomorska Izba Rzemieślnicza

Dyplom Mistrza kowalskiego wyrobów zdobniczych

2009 – 2013 • Polska

Lubelska Izba Rzemieślnicza

Dyplom Czeladnika kowalskiego wyrobów zdobniczych

2005 – 2009 • Polska

Uniwersytet Gdański

Magister Historii

1999 – 2005 • Polska

Klienci:

CD Projekt Red • Fechtschule Gdańsk • ARMA Warszawa • ARMA Wrocław • Freifechter • ARMA Poznań • ARMA Bielsko Biała • ARMA Kraków • Krakowska Szkoła Fechtunku • Vectir • Akademia Broni • Lorica • Akademia Szermierzy • Szkoła Szermierki GRYF • Rebellium • Trnavský Sermiasky Sech • ACEA • GHSF • OCHS • Kunst des Fechtens • Blood and Iron • The Forge • London Longsword Academy • Cork Blade nasters • Order of Zephyr • Vor&Nach Society • and more…

Play Video