SWORDSMITH

Omnis enim artifex intendit producere opus pulcrum et utile et stabile

ENSIFER

For 15 years professional swordsmith – from Latin – ensifer – a manufacturer of edged weapons.

Graduated from the Faculty of History at the University of Gdańsk (2005). A student of the Gdańsk blacksmith master Remigiusz Bystrek, who in turn was educated by the famous Gdańsk blacksmith Franciszek Zulewski and Christoph Friedrich from Switzerland. Blacksmith of artistic products – journeyman diploma – 2009, master diploma 2013.

Dokument cechu mieczników krakowskich z r. 1777 wymienia, iż mają robić: miecze, koncerze, multany, szable polskie, pałasze husarskie (prawie proste), kordelasy polskie (myśliwskie), obuchy, karabele, jendyczki, czeczugi, i te osadzać i oprawiać. Szablę wielką używaną do boju i noszoną przez ludzi wojennych, nazywano szablą czarną, kordem, pałaszem; fabrykę szabel zwano szabelnią; rzemieślnika, który je wyrabiał płatnerzem (ob. Płatnerz) lub miecznikiem. Najsłynniejsze szable polskie były Staszówki wyrabiane w Staszowie sandomierskim, Augustówki, Batorówki, Zygmuntówki (od cyfr lub portretów Batorego, Zygmunta III lub Augustów Sasów)

Education:

Pomorska Izba Rzemieślnicza

Master craftsman of an ornamental blacksmith

2009 – 2013 • Poland

Lubelska Izba Rzemieślnicza

Journeyman – Ornamental Blacksmith

2005 – 2009 • Poland

University of Gdansk

Master of History

1999 – 2005 • Poland

Clients:

CD Projekt RedFechtschule GdańskARMA Warszawa • ARMA Wrocław • Freifechter • ARMA Poznań • ARMA Bielsko Biała • ARMA Kraków • Krakowska Szkoła Fechtunku • Vectir • Akademia Broni • Lorica • Akademia Szermierzy • Szkoła Szermierki GRYF • Rebellium • Trnavský Sermiasky Sech • ACEA • GHSF • OCHS • Kunst des Fechtens • Blood and Iron • The Forge • London Longsword Academy • Cork Blade nasters • Order of Zephyr • Vor&Nach Society • and more…

Play Video